DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=g:\home\lmdata.net\users\sbfbatmaklare.se\database\0.mdb; Svenska BåtmäklareFöreningen

Svenska BåtmäklareFöreningen

Alla våra båtar    Motorbåtar    Segelbåtar    Motorseglare

SBF Svenska Båtmäklarföreningen är en förening där medlemmarna har mycket lång branscherfarenhet och stor kompetens. Med ett rikstäckande nät över hela Sverige ökar möjligheten att hitta en köpare till just din båt.

Den långa branscherfarenheten bidrar till en stor köptrygghet för köparna.

Med marknadens bästa lånevillkor så kan du som köpare erhålla lång amorteringstid och låga räntor.
Vi ombesörjer även helförsäkring till marknadens bästa villkor.

Norrköping Västervik Stockholm - Saltsjöbaden

Stockholm - Saltsjö-Duvnäs

Stockholm - Nack

Göteborg - Fiskebäck