DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=g:\home\lmdata.net\users\sbfbatmaklare.se\database\0.mdb;
Svenska Båtmäklareföreningen

Tillbaka till förstasidan
Nauticat 33    1988
Motor: Ford Lehman
Pris  825 000 SEK